top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıResearch Ecosystems

Açık Atıf (Open Citation)

Bilimsel araştırmalarda açık atıf terimi; bir makalenin referanslarının veya atıflarının açıkça erişilebilir, paylaşılabilir ve kullanılabilir olmasıdır. Açık atıf genellikle; bir makalenin referanslarına veya atıflarına diğer araştırmacıların kolayca erişebilmesini ve bu bilgileri paylaşmasını sağlar. Açık atıf, bilim dünyasında bilginin daha geniş bir kitleye açılmasını ve paylaşılmasını destekleyen bir ilkedir.


Açık erişim (Open Access) ise, bilimsel verilerin veya kaynakların herkese açık olmasını sağlar. Açık atıf da bu bağlamda, bir makalenin atıflarının açık ve erişilebilir olmasını vurgular. Bu sayede araştırmacıların başka çalışmaları; kolayca bulmalarını, incelemelerini ve bu bilgileri kendi çalışmalarında kullanımlarını destekler.


Açık atıfın kullanımı için gereken birkaç adım mevcuttur. Bu adımlar şunlardır: 

Uygun referans formatları: Makalelerde kullanılan referanslar; genellikle belli bir referanslama stiline (APA, MLA, Chicago, vb.) uygun bir biçimde düzenlenmelidir. Bu standartlara uygun referanslar; farklı araştırmacıların bu bilgileri anlamalarını ve kullanmalarını kolaylaştırır.


Açık erişim: Açık atıf için, makale ve atıfların; açık erişime uygun olması gerekmektedir. Bu sayede referansların, genellikle makale ile birlikte ya da özel bir veri tabanında açık bir şekilde paylaşılması kolaylaşır.


Açık atıf veri tabanları: Araştırmacılar, açık erişimli atıf veri tabanları veya kaynakları kullanarak, makalelerinde yer alan atıfları daha geniş bir kitle ile paylaşabilir. Bu tür veri tabanları; atıfları düzenlemek ve paylaşmak için bir platform sağlar.


DOI (Digital Object Identifier) kullanımı: Makaleler ve atıflar; sıklıkla DOI ile tanımlanır. DOI; belirli bir dijital nesnenin (örneğin, bir makale veya atıf) benzersiz bir kimliği olup, bu kimlik sayesinde makale veya atıfa kolayca erişimi sağlar.


Açık atıf prensiplerini uygulamak; bilimsel alanların daha geniş bir kitleye ulaşmasına ve bilgi paylaşımının artmasına imkan sağlayabilir. Bu prensiplere uygun olarak hareket etmek, araştırmacılar arasında iş birliğini teşvik edebilir ve bilgi paylaşımını kolaylaştırabilir. Bu yüzden pek çok alanda açık atıf kullanılmaktadır. Çünkü geleneksel atıf biçimlerinin aksine açık atıf; atıf yapılan makalenin bibliyografik bilgilerini ve meta verilerini de içermektedir. Bu alanlardan bazıları şunlardır: 

Araştırma keşfi: Açık atıf, araştırmacıların belirli bir konudaki makaleleri daha kolay keşfetmelerine yardımcı olabilir. Araştırmacılar, açık atıf veri tabanlarını kullanarak; belirli bir makaleye atıf yapan veya belirli bir veri kümesini kullanan makaleleri bulabilir.


Araştırma etkisini değerlendirme: Açık atıf, araştırmacıların makalelerinin etkisini değerlendirmelerine yardımcı olabilir. Araştırmacılar, açık atıf veri tabanlarını kullanarak; makalelerinin kaç kez atıf aldığını ve hangi makaleler tarafından atıf aldığını görebilir.


Bilimsel iletişimi geliştirme: Açık atıf, bilimsel iletişimi geliştirmeye yardımcı olabilir. Araştırmacılar, açık atıf veri tabanlarını kullanarak; araştırma bulgularını daha geniş bir kitleyle paylaşabilir ve diğer araştırmacılarla daha kolay iş birliği yapabilir.


Veri analizi: Açık atıf verileri, bibliyometrik ve ağ analizi gibi alanlarda veri analizi için kullanılabilir. Bu analizler; araştırma konularını belirlemeye, araştırma topluluklarını tanımlamaya ve bilimsel bilginin yayılmasını incelemeye yardımcı olabilir.


Açık atıf, akademik araştırmaların yapılma şeklini değiştirme potansiyeline sahiptir. Bu sayede araştırmacıların; makaleleri keşfetmelerini, araştırma etkilerini değerlendirmelerini ve bilimsel iletişimi geliştirmelerini kolaylaştırabilir.


18 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page