top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıResearch Ecosystems

Akademik Yayın Stratejileri ve Yönetimi

Akademik yazı; üniversiteler, araştırma kurumları ve diğer akademik ortamlar gibi resmi eğitim ortamlarında kullanılan bir yazı biçimidir. Akademik yazı; bilimsel bir konu hakkında bilgi ve fikirleri açık, özlü ve ikna edici bir şekilde sunmak için kullanılır. Akademik yazıda yazarlar; genellikle bir sorunu veya soruyu tanımlar, mevcut araştırmayı özetler ve kendi görüşlerini ve bulgularını sunar. Akademik yazı genellikle; denemeler, araştırma makaleleri, dergi makaleleri, konferans bildirileri, tezler ve akademik sunumlar gibi benzer formlardaki metinlerdir. Her akademik çalışma farklı olabilir ve belirli bir makale veya tez için gerekli alt başlıklar, çalışmanın türüne ve disiplinine bağlı olarak değişebilir. Ancak tüm akademik yazılarda kullanılan temel alt başlıklar mevcuttur. Bu alt başlıklar; hipotez bildirimi, literatür taraması, araştırma tasarımı, sonuçlar ve tartışma, öneriler, kaynaklar ve referanslar şeklinde sıralanabilir. 

 

Atıf Ağları (Citation Graph) (Detaylı Bilgi için Tıklayınız)

"Atıf ağları" (Citation Graph), akademik yazıların (ayrıntılı bilgi için tıklayınız) birbirleri arasındaki atıf ilişkilerini gösteren çizgelerdir. Bu çizgeler, akademik yazının diğer akademik yazılarla nasıl ilişkilendirildiğini ve hangi kaynakların o yazıda alıntılandığını gösterir. Atıf ağları, bilimsel araştırmaların gelişimini ve yayılmasını anlamak için kullanılan önemli araçlardan biridir. Bu yüzden atıf ağları, bir akademik yazının; akademik etkisini ölçmek, bir alandaki önemli yazıları belirlemek ve bilginin zaman içindeki gelişimini izlemek, yeni araştırmaları keşfetmek ve intihalleri tespit etmek gibi farklı amaçlar için kullanılabilir. Bu ağı oluşturmak için; veri tabanlarına erişim, anahtar makaleleri belirleme, atıf bilgilerini toplama, veriyi düzenleme ve analiz, atıf ağlarını görselleştirme ve yorumlama adımları izlenmelidir.

 

Akademik Yazı Güvencesi: Referanslar (Detaylı Bilgi için Tıklayınız)

Fransızca, “Référence - Başvuru" sözcüğünden ve Latince, “Referentia - Geri taşıma" sözcüğünden alıntı olan Referans; akademik bir çalışmayı veya  akademik bir yazıyı (ayrıntılı bilgi için tıklayınız.) kanıtlamak ve akademik yazıdaki bilgilere kaynak oluşturmak amacıyla kullanılan bir belgedir. Referanslar; akademik yazıdaki yazarlar, akademik yazının başlığı, akademik yazının yayınlandığı dergi veya kitap, akademik yazının yayınlandığı tarih ve akademik yazının sayfa numaralarını içerebilir. Akademik ve yayıncılık alanlarında farklı birçok referans stili bulunmaktadır. Bu stiller, metin içindeki referansların nasıl düzenlenmesi gerektiği ve kaynak listesinin nasıl oluşturulması gerektiği konularında belirli kurallar ve formatlar sunar. Yaygın olarak kullanılan bazı referans stilleri ise; APA, MLA, Chicago, Harvard, AMA ve IEEE stilleridir.


Atıf indeksi; bir araştırmacının veya kurumun, yayınlarının ne kadar atıf aldığını gösteren bir ölçüm türüdür. Genellikle, bilimsel alandaki etkileşimi ve bir araştırmacının veya bir kurumun yayınlarının; diğer araştırmacılar tarafından nasıl değerlendirildiğini anlamak için kullanılır. Atıf indeksleri, araştırmacıların; bilimsel etkilerini değerlendirmek, akademik başarılarını karşılaştırmak ve bilimsel topluluk içindeki yerlerini anlamak için kullanılabilir. Bunların yanında atıf indeksi; araştırmacıların veya kurumların performansını değerlendirmek, araştırma projeleri için fon sağlamak, akademik ünvanlar için aday göstermek, bilimsel yayınları değerlendirmek gibi çeşitli amaçlar için de kullanılabilir. Atıf indeksi hesaplamak için kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemler atıf indeksi türlerine göre değişkenlik gösterebilir. Bazı atıf indeksi hesaplama yöntemleri; Hirsch indeksi (h-indeks), h5 - indeks, i10 - indeks, JIF, Eigenfactor, SJR, Altmetrik şeklinde sıralanabilir. 

 

Niceliksel Makaleler Arşivi: ARXIV (Detaylı Bilgi için Tıklayınız)

arXiv (archiveXiv); fizik, matematik, bilgisayar bilimi, nicel biyoloji, nicel finans, istatistik, elektrik mühendisliği ve sistem bilimi, ekonomi gibi alanlarda 2 miyon 277 bine yakın bilimsel makale içeren bir açık erişimli araştırma deposudur. arXiv, 1991 yılında Paul Ginsparg tarafından kurulmuştur ve şu anda Cornell üniversitesi tarafından sürdürülmektedir. Bu sistemin asıl amacı; bilim adamlarına, matematikçilere, fizikçilere, bilgisayar bilimcilerine ve diğer birçok alanda araştırmacılara daha önce yayınlanmış makaleleri ve çalışmaları okuma ve paylaşma imkânı sunmaktır. arXiv, pek çok alanda makaleyi barındırdığı için, birçok araştırmacı tarafından sık kullanılan bir platformdur. Genellikle henüz yayınlanmamış çalışmaları, preprint olarak adlandırılan makaleleri barındırır. Bu sayede araştırmacılar, çalışmalarını hızlı bir şekilde diğer meslektaşlarıyla paylaşabilir ve geri bildirim alabilir. Böylece bilimsel iş birliğini teşvik eder ve araştırmaların daha hızlı bir şekilde yayılmasını sağlar.

 

Alıntı Saynınızı Arttırmanın İpuçları (Detaylı Bilgi için Tıklayınız)

Alıntı; bir akademik veya bilimsel çalışmanın, başka bir çalışmaya veya kaynağa atıfta bulunması ile oluşur. Alıntılar, bir araştırmacının çalışmasında kullandığı diğer kaynakları belirtir. Ayrıca, bir çalışmanın güvenilirliğini ve etkisini ölçmek için kullanılan bir gösterge olarak kabul edilir. Alıntılar; bir araştırmacının mevcut bilgi ve çalışmalardan yararlandığını gösterdiği için, başka bir araştırmacının çalışmasını desteklemek, daha önce yapılmış olan çalışmaların devamını sağlamak veya fikirlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla da kullanır. Bu yüzden bir araştırmacı için alıntı sayısı önemli bir faktördür. Alıntı sayısını arttırmanın; kaliteli araştırma yapmak, iyi bir iletişim ağı oluşturmak, eski çalışmalardan alıntı yapmak, anahtar kelimeleri dikkatli seçmek, etkili makale başlıkları kullanmak gibi birçok yolu vardır.

 

Veri planı, projelerin veya organizasyonların veri yönetimi süreçlerini; düzenlemek, en iyi hale getirmek ve etkin bir şekilde kullanmak için oluşturulmuş planlardır. Bu planlar, organizasyonların veri yönetimi üzerinde daha iyi kararlar almasını ve veri ile ilgili iş süreçlerini daha etkili yönetmesini sağlar. Veri planları oluşturmak için kullanabilecek birçok platform ve araç bulunmaktadır. Bu araçlar; veri yönetimi süreçlerini kolaylaştırarak, veri planını belirlemek ve izlemek için kullanıcı dostu arayüzler, şablonlar ve analitik özellikler sunabilir. Veri planı oluşturmak için Excel veya Google Sheets, Tableau, Lucidchart, Trello, Asana, Jira, Smartsheet ve domo kullanılabilecek bazı platformlara örnek verilebilir. Bu araçlar, farklı ihtiyaçlara ve tercihlere göre değişiklik gösterebilir. Özellikle büyük ölçekli projeler veya organizasyonlar için daha karmaşık veri planları oluşturmak gereklidir. Bunun için özel olarak tasarlanmış veri yönetimi veya iş zekâsı platformlarını kullanmak faydalı olabilir. 

 

Akademik pazarlama; akademik dünyada yapılan araştırmaların, yayınların ve bilimsel çalışmaların tanıtımını ve dağıtımını içeren bir strateji ve süreçler bütünüdür. Akademik pazarlama; araştırmacıların veya akademisyenlerin ürettikleri bilimsel içeriği, geniş kitlelere duyurmayı hedefler. Bu yüzden bilimsel yayınlar, konferanslar, kitaplar ve diğer akademik içeriklerin; görünürlüğünü artırmak, etkileşimi teşvik etmek ve akademik topluluklar arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için kullanılır. Türkiye’de akademik pazarlamayı arttırmaya yönelik etkinlikler ve planlar yapılmaktadır. Türkiye’deki üniversiteler, bilimsel çalışmalarını tanıtmak için birçok platform kullanmaktadır. GCRIS, Scopus, WoS, Google Scholar gibi birçok platform; Türkçe sayfalarda arama yaparak, bilimsel araştırmalara ulaşılabilirliği kolaylaştırmaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye’deki kütüphaneciler kendi üniversitelerindeki bilimsel çalışmaları tanıtmak için IATUL gibi uluslararası konferanslara katılmakta ve akademik pazarlama konusunda ilerleme kaydetmektedir. Bu sayede Türkiye’deki üniversitelerin ve araştırmacıların bilimsel çalışmalarının görünürlüğü artmaktadır.  

 

Araştırma stratejisi; bir araştırma projesini planlamak, yönlendirmek ve gerçekleştirmek için izlenecek yol haritasıdır. Bu strateji, araştırmanın amacına ulaşmak için kullanılacak yöntemleri belirleyerek araştırmacının hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır. Araştırma stratejisi oluşturulurken; araştırma soruları, hedef kitlesi, veri toplama yöntemleri, analiz teknikleri ve zaman çizelgesi gibi birçok faktör göz önünde bulundurulur. Araştırma hedeflerinin belirlenmesi, literatür taraması, araştırma tasarımının seçimi, veri toplama yöntemlerinin belirlenmesi, veri analizi planı, etik ve araştırma güvenliği, sonuçların raporlanması ve zaman çizelgesini belirleme gibi konular; araştırma stratejisi oluştururken dikkat edilmesi gereken konulardır. 

 

Araştırma Bilgi Yönetim Sistemi (RIMS - Research Information Management System) olarak da bilinen CRIS (Current Research Information System) sistemleri; araştırma faaliyetlerini yönetmek, izlemek ve raporlamak için kullanılan bir platformdur. Bir CRIS sistemi; araştırmacıların yayınlarını, proje bilgilerini, iş birliklerini ve diğer ilgili verileri kaydetmelerine olanak tanıdığı için üniversitelerde sıklıkla kullanılan bir sistemdir. Ayrıca; araştırmaların ilerlemesini takip etmek, bütçeleri yönetmek, raporlar oluşturmak ve performansı değerlendirmek için kullanılan analitik ve raporlama araçlarını da içerdiği için birçok kolaylık sağlar. Bazı CRIS sistemleri, CRIS özelliklerinin yanında aynı zamanda birer kurumsal akademik arşiv olarak da kullanılmaktadır.

 

Üst Veri Kalitesinin Kurumsal Akademik Arşivler ve Araştırma Bilgi Sistemleri için Önemi (Detaylı Bilgi için Tıklayınız)

Bilgi teknolojisi kullanımında, meta öneki verilerle ilgili öğeleri ifade eder. Türkçe karşılığında üst veri, bir bilgi kaynağının öğelerini tanımlayan, kullanılmasını veya yönetilmesini sağlayan, açıklayan, konumlandıran ve erişimini kolaylaştıran yapılandırılmış bilgi kümesidir. Meta veriler; tür, uzunluk, metinsel açıklama ve diğer özellikler gibi belirli bilgileri içeren öğeleri tanımlar. Kısaca üst veri, veri hakkındaki her türlü öğeyi ifade eder.

Kaliteli bir üst veri oluştururken dikkat edilmesi gereken unsurlar şunlardır:

Doğruluk: Veriler gerçek dünyadaki varlığı veya olayı doğru bir şekilde temsil ediyor mu?

Tutarlılık: Veriler çelişki içermiyor mu?

Kullanılabilirlik: Verilere şimdi ve zaman içinde erişilebilir mi?

Tamlık: Veriler, varlığı temsil eden tüm veri öğelerini içeriyor mu?

Uygunluk: Veriler kabul edilen standartları takip ediyor mu?

Güvenilirlik: Veriler güvenilir kaynaklara mı dayanıyor?

İşlenebilirlik: Veri makine tarafından okunabilir mi?

Uygunluk: Veriler uygun miktarda veri içeriyor mu?

Zamanlılık: Gerçek durumu temsil eden veriler mi ve yayınlanıyor mu?


Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page