top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıResearch Ecosystems

AKADEMİK YAZILAR

Akademik yazı; üniversiteler, araştırma kurumları ve diğer akademik ortamlar gibi resmi eğitim ortamlarında kullanılan bir yazı biçimidir. Akademik yazı; bilimsel bir konu hakkında bilgi ve fikirleri açık, özlü ve ikna edici bir şekilde sunmak için kullanılır. Akademik yazıda yazarlar; genellikle bir sorunu veya soruyu tanımlar, mevcut araştırmayı özetler ve kendi görüşlerini ve bulgularını sunar. Akademik yazı genellikle; denemeler, araştırma makaleleri, dergi makaleleri, konferans bildirileri, tezler ve akademik sunumlar gibi benzer formlardaki metinlerdir.

Her akademik çalışma farklı olabilir ve belirli bir makale veya tez için gerekli alt başlıklar, çalışmanın türüne ve disiplinine bağlı olarak değişebilir. Ancak tüm akademik yazılarda kullanılan temel alt başlıklar mevcuttur. Bu alt başlıklar şunlardır:

1) Giriş ve hipotez bildirimi: Bu bölüm, okuyucuya; çalışmanın konusunu, araştırma sorularını, tez bildirimini veya çalışmanın sınırlamalarını sunarak okuyucunun çalışmayı takip etmesini ve çalışmanın sonuçlarını anlamasını kolaylaştıran önemli bir bölümdür.


2) Literatür taraması: Bu bölüm; mevcut bilgi ve araştırmaların gözden geçirilmesi, benzer çalışmaların karşılaştırılması ve araştırma boşluğunun tanımlanması işlemini içerir. Bu yüzden literatür taraması, bir araştırma projesinin önemli bir parçasıdır ve araştırmacının, projeyi daha net anlamasını sağlar.


3) Araştırma tasarımı: Bu bölüm; araştırmacının sorulara ve hipotezlere cevap vermesini sağlayacak analiz yöntemlerini, araştırmacının veri toplamasını ve analiz etmesini sağlayacak yöntemleri belirtir.


4) Sonuçlar ve tartışma: Bu bölüm; bir araştırma makalesinde araştırmanın bulgularının sunulduğu, yorumlandığı ve tartışıldığı bölümdür. Bu bölüm, araştırmanın bulgularının kısa bir özetini sunar. Bu özet, araştırmanın sorularını ve hipotezlerini cevaplamak için; bulgular, tablolar, grafikler ve metin gibi farklı formatları içerebilir.


5) Öneriler: Öneriler bölümü, bir araştırma makalesinde araştırmanın bulgularına dayalı önerilerin ve gelecekte yapılacak potansiyel çalışmaların tartışıldığı bölümdür. Bu bölümün içerdiği öneriler; araştırmanın bulgularını genişletmek veya derinleştirmek için kullanılabilir.


6) Kaynaklar ve Referanslar: Kaynaklar ve referanslar, bir araştırma makalesinin en önemli bölümlerinden biridir. Bu bölüm, araştırmacının kullandığı kaynakların tam listesini ve bibliyografik bilgilerini içerir. Bu yüzden kaynaklar ve referanslar bölümü; araştırmacının araştırmasını destekleyen kanıtların kaynağını belirtmek ve araştırmanın özgünlüğünü göstermek için önemlidir.

 

Akademik yazılar; üniversitelerde ve bilimsel yayınlarda kullanılan, resmi bir yazı biçimine sahiptir. Bu yüzden, akademik yazı yazarken dikkat edilmesi gereken bir çok kural vardır. Bu kurallar şunlardır:

Resmi ton: Akademik yazı, üniversitelerde ve bilimsel yayınlarda kullanıldığı için resmi bir dil içermelidir. Bu yüzden akademik yazıda, argo veya konuşma dilini kullanmak doğru değildir.

Açıklık ve kesinlik: Akademik yazı, fikirleri net ve kesin bir şekilde iletmeyi amaçlar. Bu yüzden açıklık ve kesinlik, akademik yazıdaki önemli niteliklerdir. Açıklık, okuyucunun yazının ne anlatmak istediğini kolayca anlayabilmesini sağlarken; kesinlik ise, yazının doğru ve tutarlı olmasını sağlar.

Nesnellik: Akademik yazı, tarafsız ve nesnel olmalıdır. Teorileri ve bilimsel çalışmaları içerdiği için; yazıda, kişisel görüşler veya duygular kullanılmamalı ve yazı, güvenilir kaynaklara dayanmalıdır.


Atıflar ve referanslar: Akademik yazıda kullanılan tüm kaynaklar; belirli alıntı stillerine bağlı kalarak, uygun şekilde alıntılanmalı ve atıfta bulunulmalıdır. Bu özellik yazının güvenilirliği açısından önemlidir.

Akademik gelenekler: Akademik yazıda; birinci şahıs zamirleri yerine üçüncü şahıs zamirleri kullanılmalı ve kısaltmalardan kaçınılmalıdır.


Eleştirel düşünme: Akademik yazı; bilgileri doğru analiz etmek, değerlendirmek ve argümanlar oluşturmak için eleştirel düşünme becerileri gerektirir.


Etik hususlar: Akademik yazı; başkalarının fikirlerine saygı duymak, onlara atıfta bulunmak ve intihalden kaçınmak gibi etik ilkelere bağlı kalmalıdır.


Akademik yazılar; bilgi paylaşımını, araştırmayı, yeni şeyler keşfetmeyi, eleştirel düşünceyi, akademik başarıyı ve akademik toplulukların gelişimini destekleyen hayati bir araçtır. Bu nedenlerle akademik yazılar; bilimsel ve akademik ilerlemenin temelini oluşturur ve bilginin etkili şekilde paylaşılmasını ve geliştirilmesini sağlar. Issac Newton “Diğerlerinden daha uzakları görüyorsam, bu devlerin omzunda yükselmem sayesindedir” (“If I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of giants.”) demiştir.


50 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page