top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıResearch Ecosystems

ARAŞTIRMA STRATEJİSİ

Araştırma stratejisi; bir araştırma projesini planlamak, yönlendirmek ve gerçekleştirmek için izlenecek yol haritasıdır. Bu strateji, araştırmanın amacına ulaşmak için kullanılacak yöntemleri belirleyerek araştırmacının hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır. Araştırma stratejisi oluşturulurken; araştırma soruları, hedef kitlesi, veri toplama yöntemleri, analiz teknikleri ve zaman çizelgesi gibi birçok faktör göz önünde bulundurulur.Araştırma stratejisi oluştururken dikkat edilmesi gereken konular şu şekildedir:

Araştırma soruları ve hedeflerin belirlenmesi: Araştırmanın odak noktasını belirlemek ve ana soruları belirlemek önemlidir. Bu hedefleri belirlemek, araştırmacının çalışma amacını ve hedeflerini anlamasına yardımcı olur.


Literatür taraması: Mevcut literatürü inceleyerek; araştırma konusuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmaları bulmak ve bu çalışmaların nasıl yapıldığını, hangi yöntemlerin kullanıldığını ve bu alandaki bilgi boşluklarını anlamak kolaylaşır.


Araştırma tasarımının seçimi: Araştırma stratejisinin bir parçası olarak, kullanılacak araştırma tasarımını (nitel, nicel, karma yöntem gibi) seçmek önemlidir. Nitekim, bu tasarımı seçmek; veri toplama süreçleri ve analiz yöntemlerini belirlemeyi sağlar. Örnek olarak; nicel araştırmalar genellikle sayısal veri toplama ve analiz üzerine odaklanırken, nitel araştırmalar daha derinlemesine anlayışlar sağlamak için sözlü veri toplama yöntemlerini kullanır.


Veri toplama yöntemlerinin belirlenmesi: Araştırma stratejisinin en temel hedeflerinden biri; hangi veri toplama yöntemlerinin kullanılacağını belirlemektir. Bu yüzden; anketler, mülakatlar, gözlemler, odak grupları gibi çeşitli yöntemler araştırmacının hedeflerine uygun olarak seçilmelidir.


Veri analizi planı: Toplanan verilerin nasıl analiz edileceğini belirleyen bir strateji oluşturmak araştırma stratejisinin bir parçasıdır. İstatistiksel analiz, içerik analizi, tematik analiz gibi yöntemler bu aşamada belirlenir.


Etik ve araştırma güvenilirliği: Araştırma stratejisi; etik kurallarına uygunluğu ve araştırma güvenilirliğini sağlamak için alınacak önlemleri içerir. Katılımcılardan alınan izinler, bilgilendirilmiş onam süreçleri gibi etik konulara dikkat edilmelidir.


Sonuçların raporlanması: Araştırma stratejisi; elde edilen bulguların nasıl raporlanacağı ve yayınlanacağı konusunda bir plan yapmayı içerir.


Zaman çizelgesini belirleme: Araştırma sürecini belirleyerek, her aşamanın ne zaman tamamlanması gerektiğini planlamak önemlidir. Zaman çizelgesi, araştırma için kullanılacak yöntemleri seçmeyi kolaylaştırabilir.


Bu unsurlar, araştırma stratejisinin temel bileşenlerini oluşturur. Araştırma stratejisi; araştırmacının projeyi daha etkili bir şekilde yönetmesini ve araştırmanın amacına ulaşmasını kolaylaştırır. Ancak, her araştırma projesi farklıdır, bu nedenle bu adımları projenin özel gereksinimlerine ve hedeflerine göre seçmek önemlidir.


Araştırma stratejisi; bir araştırmanın planını, hedeflerini, veri toplama ve analiz yöntemlerini belirleyen temel bir çerçevedir. Bir araştırma stratejisinin olmaması; araştırmacının çalışmasını yönlendirmekte, veri toplama ve analiz süreçlerini planlamakta ve sonuçları etkili bir şekilde yorumlamakta zorluklar yaşamasına neden olabilir. Ancak, bazı durumlarda bu eksiklik tolere edilebilir. Bu durumlar şunlardır: 

Keşifsel araştırmalar: Belirli bir konuda çok az bilgi bulunan veya daha önce keşfedilmemiş olan durumlarda, keşifsel araştırmalar yapılabilir. Bu tür araştırmalarda; bir ön strateji olmadan, keşif ve gözlem yapılarak yeni bulgulara ulaşılabilir.


Ön çalışmalar: Araştırmacılar, bir konuyu daha yakından incelemek ve potansiyel araştırma sorularını belirlemek için ön çalışma olarak küçük ölçekli, daha esnek bir yaklaşım benimseyebilir. Bu ön çalışma süreci, daha kapsamlı bir araştırma stratejisi oluşturmadan önce temel bilgileri sağlayabilir.


Pilot çalışmalar: Araştırmacılar, ana araştırma stratejilerini belirlemeden önce küçük ölçekli pilot çalışmalar yapabilir. Bu pilot çalışmalar, veri toplama yöntemlerini test etmek ve olası sorunları tanımlamak için kullanılabilir.


Küçük ölçekli projeler: Bazı durumlarda; özellikle çok küçük ölçekli projeler veya hızlı bir keşif amacı taşıyan çalışmalarda, daha katı bir araştırma stratejisi oluşturulmamış olabilir. Ancak, bu durumlar genellikle istisnadır.

 

Genel olarak, bir araştırma stratejisinin olmaması; araştırmanın doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini etkileyebilir. Araştırma stratejisi, araştırmacıya çalışmanın amacına ve hedeflerine ulaşma konusunda rehberlik eder, veri toplama sürecini organize eder ve analiz aşamalarını planlar. Bu nedenle; bir araştırmacının, araştırma stratejisini belirlemesi ve bu stratejiye sadık kalması; araştırmanın başarılı ve bilimsel bir şekilde yürütülmesini sağlar.  Louis Pasteur’un da dediği gibi: 

"Tesadüflerin kime rast geldiğini hiç düşündünüz mü? Şans yalnızca hazır bir zihni seçer" ya da “Tesadüfler, hazır zihinlere güler.”

"Have you ever thought about who coincidences happen to? Luck only chooses a prepared mind." or  "La chance sourit aux esprits préparés."


53 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page