top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıResearch Ecosystems

Bilimsel Veri Vadisi “Codata”

Bilim dünyasında, veri toplamak ve analiz etmek; araştırmalar için en önemli aşamalarından biridir. Bu yüzden bilimsel verilerin düzenli ve erişilebilir bir şekilde sunulması, bilimsel ilerlemeyi hızlandırmak için önemlidir. Codata (Committee on Data for Science and Technology), verilerin düzenli ve erişilebilir olması için, kritik öneme sahip bir teknolojidir. 

Codata; Uluslararası Bilim Konseyi (ISC) tarafından desteklenen ve bilimsel verilerin toplama, yönetme ve paylaşımını destekleyen bir komitedir. 1966 yılında kurulan Codata; bilimsel verilerin, evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir olmasını amaçlar. Bu amaç doğrultusunda; çeşitli projeler ve standartlar geliştirmiştir. Bu projelerden bazıları şunlardır: 

Global Open Data for Agriculture and Nutrition (GODAN): Tarım ve beslenme alanında; açık veri paylaşımını teşvik eden bir girişimdir. Bu projenin amacı; dünya genelinde gıda güvenliğini artırmaktır.

Data Science Journal: Codata tarafından yayımlanan bu dergi; veri bilimi alanında yapılan araştırmaları ve yenilikleri paylaşır. Araştırmacılar; bu platformda çalışmalarını yayınlayarak daha geniş bir kitleye ulaşabilmektedir.

Research Data Alliance (RDA): Codata komitesinin desteklediği bu girişim; araştırma verilerinin paylaşımı ve yeniden kullanımı için uluslararası iş birliğini desteklemektedir.

Data for the Sustainable Development Goals (SDGs): Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için, veri yönetimi ve paylaşımını desteklemektedir. SDGs, sürdürülebilir kalkınma hedefleri için; verilerin toplanması, analizi ve paylaşımı üzerine odaklanarak, bu hedeflere yönelik ilerlemeyi hızlandırmayı amaçlamaktadır. 

Global Open Research Commons (GORC): Küresel araştırma verilerinin ve hizmetlerinin paylaşımını ve erişimini artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, çeşitli ülkelerin ve kuruluşların; açık araştırma veri platformlarının entegrasyonunu sağlayarak, araştırmacıların ve bilim insanlarının daha geniş ve kolay erişilebilir bir veri havuzuna ulaşmasını amaçlamaktadır.

Data Integration and Interoperability; Veri setlerinin entegrasyonunu ve birlikte çalışabilirliğini sağlamak için çalışmalar yapmaktadır. Bu proje; veri formatları, standartlar ve protokoller geliştirerek, veri paylaşımını ve yeniden kullanımını kolaylaştırmaktadır.

Big Data for Science: Bilimde; büyük verilerin yönetimi ve analizine yönelik çözümler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, büyük veri teknolojileri ve metodolojileri üzerine araştırmalar yaparak, bilimsel çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

International Data Week (IDW): Veri bilimi ve veri yönetimi alanında; küresel bir etkinlik olarak düzenlenmektedir. IDW; konferanslar, çalıştaylar ve paneller aracılığıyla veri topluluğunu bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımını desteklemektedir.

Data Skills and Training: Araştırmacılar için; veri becerileri ve eğitim programları geliştirmektedir. Bu proje,;çevrimiçi kurslar, atölye çalışmaları ve sertifika programları sunarak, veri bilimi alanında yetkinlik kazanılmasını sağlamaktadır.

Bunlar gibi Codata projeleri birçok amaca hizmet etmektedir. Bu amaçlardan bazıları şunlardır:

Veri standartlarının geliştirilmesi: Codata; bilimsel verilerin toplanması, saklanması ve paylaşılması için uluslararası standartlar geliştirir. Bu standartlar; verilerin daha tutarlı ve uyumlu olmasını sağlar.

Veri paylaşımını teşvik: Codata; bilimsel verilerin açık ve erişilebilir olmasını destekler. Bu sayede, araştırmacılar arasındaki iş birliği artar ve bilimsel ilerleme hızlanır.

Eğitim ve farkındalık: Codata; veri yönetimi ve veri biliminde en iyi uygulamaları yaymak için eğitim programları ve çalıştaylar düzenlemektedir. Ayrıca, veri biliminde farkındalık yaratmak için çeşitli yayınlar ve raporlar hazırlamaktadır. 

Uluslararası iş birliği: Codata; dünya genelinde, bilim insanları ve kurumlar arasında iş birliğini destekler. Bu sayede, veri paylaşımı ve yönetimi konularında küresel çözümler geliştirilir.

 

Codata komitesinin, bilim dünyasında oynadığı rol; veri yönetimi ve paylaşımı konusundaki standartları belirlemesiyle kritik bir öneme sahiptir. Bilimsel verilerin erişilebilir ve kullanılabilir olması, araştırmaların doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır. 

Sonuç olarak, Codata, bilimsel verilerin yönetimi ve paylaşımı konusundaki çalışmalarıyla bilim dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Bu çalışmalar; bilimsel ilerlemeyi hızlandırmakla birlikte, aynı zamanda küresel sorunlara çözüm bulma yolunda da önemli bir katkı sağlar. Carl Sagan’ın da dediği gibi: 

"Bilgi paylaştıkça çoğalır."

"Knowledge increases by sharing."


27 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Komentáře


bottom of page