top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıResearch Ecosystems

DERGİ ÖLÇÜTLERİ

Dergi ölçütleri; bir akademik derginin kalitesini, etkisini ve yayın standartlarını değerlendirmek için kullanılan çeşitli ölçütlerdir. Bu ölçütler genellikle; araştırmacılar, akademisyenler, kurumlar ve bilim insanları tarafından; dergi seçiminde ve akademik performansın değerlendirilmesinde kullanılır.


Bir akademik derginin kalitesini, etkileşimini ve etkisini değerlendirmek için dergi ölçütlerinin kullanımı önemlidir. Bu ölçütlerin önemli olmasının diğer nedenlerinden bazıları da şunlardır:

Akademik çalışmaların değerlendirilmesi: Dergi ölçütleri, araştırmacılar ve bilim insanları için, yayın yapmayı düşündükleri dergilerin kalitesini değerlendirmek ve seçmek için önemli bir kılavuz sağlar. Dergiye yayın yapmak, araştırmacının çalışmasının geniş bir okuyucu kitlesi tarafından görülmesine ve etkileşime imkân sağlar.


Akademik kariyer gelişimi: Akademik kariyer yapmak isteyen araştırmacılar için, çalışmalarını yüksek etki faktörüne sahip dergilerde yayınlamak oldukça önemlidir. Bu dergilerde yayın yapmak; araştırmacıların daha geniş bir kitleye ulaşmalarına, daha fazla atıf almalarına ve genel olarak akademik itibarlarını artırmalarına yardımcı olabilir.


Dergi seçimi ve kaynak yönetimi: Akademik kariyer yapmak isteyen araştırmacılar, çalışmalarını yayınlamak için uygun dergileri seçmek zorundadır. Dergi ölçütleri; araştırmacılara ve yazarlara, çalışmalarını en iyi şekilde sunmak ve en uygun dergiye yönlendirmek konusunda yardımcı olurken, bütçe ve erişim konularını değerlendiren kurumlar ve kütüphaneler için de önemlidir.


Finansman ve proje değerlendirmesi: Araştırmacılar, projelerine finansman sağlamak için genellikle başvuruda bulunur. Yüksek etki faktörüne sahip dergilerde yayın yapmak, projenin değerini ve önemini vurgulamaya yardımcı olabilir.


Bilimsel iletişim ve ilerleme: Dergi ölçütleri, akademik topluluğun belirli bir alandaki önemli çalışmaları ve gelişmeleri takip etmesine yardımcı olur. Bu sayede, bilimsel bilgiye daha hızlı erişim ve disiplinler arası iş birliği artar.


Araştırmacı topluluğun itibarı: Yüksek etki faktörüne sahip dergilerde yayın yapmak, bir araştırmacının ve kurumun itibarını artırabilir. Aynı zamanda bilimsel topluluğun bu dergilere verdiği değer, bir disiplin içindeki liderliği ve öncü rolü gösterebilir.


Dergi ölçütleri, bilimsel iletişimin etkinliğini artırır ve akademik dünyadaki araştırmaların kalitesini ve etkileşimini belirlemeye yardımcı olur. Yaygın olarak kullanılan birçok dergi ölçütü mevcuttur. Bu ölçütlerden bazıları şunlardır: 

Etki Faktörü (Impact Factor): Belirli bir dergideki, belirli bir yıl içinde yayınlanan makalelerin; önceki iki yıl boyunca kaç kez atıf aldığını ölçer. Yüksek etki faktörü, genellikle derginin saygınlığını ve etkisini yansıtabilir. Ancak, her disiplinde etki faktörü önemli olmayabilir.


SSCI ve SCI İndeksleri: SSCI (Social Sciences Citation Index) ve SCI (Science Citation Index);  Web of Science tarafından indekslenen dergileri içerir. Bu indekslerde yer almak, derginin kendi alanındaki etkisini artırabilir.


Dergi Sıralama Listeleri: Çeşitli kuruluşlar tarafından hazırlanan dergi sıralama listeleri, dergileri çeşitli kriterlere göre sıralar. Örneğin, QS World University Rankings, Scopus veya Academic Journal Guide gibi kuruluşlar tarafından hazırlanan listeler; dergileri sıralayarak, dergiler için bir ölçü haline gelir.


Kabul Oranı (Acceptance Rate): Bir derginin yayınlamaya kabul ettiği makalelerin oranı, derginin seçiciliğini gösterir. Daha düşük bir kabul oranı, derginin seçici olduğu ve kaliteli makalelere odaklandığı anlamına gelebilir.


Yayın Süresi (Publication Speed): Makalelerin, dergiye gönderildikten sonra ne kadar sürede yayınlandığını gösteren bir faktördür. Hızlı yayın yapan dergiler, araştırmacılara hızlı geri bildirim sağlayabilir.


H-indeksi: Dergi editörleri ve yayıncılar arasında; derginin yayınladığı makalelerin etkisini ölçmek için kullanılan bir indeks olan H-indeksi, yaygın olarak kullanılır. H-indeksi kullanımı, bir dergide yayınlanan makalelerin toplam sayısını ve bu makalelerin toplam atıf sayısının önemini arttırır. 


Ulusal veya Uluslararası İndeksler: Dergiler; genellikle belirli bir disiplindeki ulusal veya uluslararası indekslere dahil edilir. Bu indeksler, derginin belirli bir kalite ve etki seviyesini gösterir.


Alıntı İndeksleri: Bir derginin yayınlarından alınan atıf sayısı ve yayınların başka hangi dergilerde aldığı atıf sayısı gibi veriler; derginin etkisini ölçmek için kullanılabilir.

 

Bu dergi ölçütleri dergiyi değerlendiren objektif ölçülerdir. Objektif ölçütler, dergi ölçütleri arasında en yaygın kullanılan ölçütlerdir. Ancak; derginin yayınlarında sunulan araştırmaların orijinalliği, yazarların nitelikleri ve makalelerin kalitesi gibi, öznel olarak değerlendirilebilen faktörler de derginin kalitesini ve önemini değerlendirmede önemli rol oynamaktadır. Hem objektif hem de öznel ölçütler de önemlidir. Ancak her biri tek başına yeterli olmayabilir. Bu yüzden dergi seçiminde; konu alanı, metodoloji, yayın politikaları ve diğer faktörler de göz önüne alınmalıdır. Stephen Hawking’in de söylediği gibi: 

"Evren hem nesnel hem de öznel bir gerçekliktir. Nesneldir, çünkü fizik yasaları evrende her yerde aynıdır. Özneldir, çünkü bu yasaları anlamak için insan deneyimine ihtiyacımız var."

"The universe is both objective and subjective. It is objective because the laws of physics are the same everywhere in the universe. It is subjective because we need human experience to understand those laws."


16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page