top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıResearch Ecosystems

İNDEKSLER EVRENİ: Web of Science

Web of Science (Bilim Ağı) indeksi; genellikle "WoS" olarak bilinen ve çok yaygın olarak kullanılan, bir akademik atıf ve bilimsel özet veri tabanıdır. Web of Science, orijinal olarak Bilimsel Bilgi Enstitüsü (ISI) tarafından üretilen ve şu anda Clarivate Analytics PLC şirketine ait olan bir indekstir.


Web of Science indeksi; araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler ve kütüphaneciler için güçlü bir veri tabanıdır. Web of Science indeksinin erişimi genellikle; kurumsal abonelikler aracılığıyla sağlanır ve yayın arama, araştırma yeniliklerini izleme, iş birlikçileri bulma ve araştırma yazılarının etkisini değerlendirme amacıyla kullanılır.


Web of Science indeksi, güncel araştırma konularını ve yeni ortaya çıkan araştırma alanlarını belirlemek için de kullanılabilir. Web of Science indeksi; kullanıcıların anahtar kelimelerle güncel araştırmaları takip etmelerine olanak sağlar. Bu veriler; araştırmacıların çalışmalarının, güncel olduğunu görmelerine yardımcı olabilir.


Web of Science indeksi, araştırmacılar için birçok özellik sunar. Sunduğu özelliklerden bazıları şunlardır:

Araştırma keşfetme: Web of Science indeksi; binlerce bilimsel dergiye ve konferanslara ait yayınları içeren, kapsamlı bir veri tabanına sahiptir. Bu yüzden kullanıcılar, belirli bir konu veya alandaki en son bilimsel makalelere ve diğer akademik içeriklere kolaylıkla erişebilir.

Alıntı analizi: Kullanıcılar, makalelerini Web of Science indeksine kaydettirebilir. Bu sayede, Web of Science indeksinde bulunan çalışmalarına alıntı yapanlar hakkında bilgi edinebilir ve makalenin kaç kez alıntılandığını görerek araştırmanın etkisini ve önemini değerlendirebilir.

Yayın takibi: Web of Science indeksi, bir araştırmacının belirli bir konuyu veya konu ile ilgili yeni yayınları otomatik olarak takip etmesini sağlar. Ayrıca bulundurduğu yazar profilleri sayesinde; yayın geçmişi, alıntılar ve iş birliği ağlarını görmek kolaylaşır.

Bibliyografik yönetim: Kullanıcılar; Web of Science indeksiyle, bilimsel verileri analiz ederek; makalelerin sıklığı, alıntı sayıları ve diğer bibliyometrik verilerine ulaşabilir. Ayrıca Web of Science indeksi; kullanıcıların referansları kaydetmelerine, düzenlemelerine ve dışa aktarmalarına imkân sağlar.

Endeksler ve indeksleme: Web of Science indeksi, birçok önemli bilimsel endeksleri içerir. Bu endeksler, araştırmacıların makalelerin ve dergilerin etkisini değerlendirmesine yardımcı olur.

 

Web of Science indeksi, birçok bilimsel endekslere erişim sağlar. Bu endekslerden bazıları şunlardır:

Science Citation Index (SCI): Bilimsel araştırmaların ve akademik çalışmaların, atıf verilerini izleyen ve analiz eden bir veri tabanıdır. SCI özellikle; doğa bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler ve matematik gibi çeşitli bilimsel alanlarda yayınlanan araştırmaları kapsar. SCI; araştırmacıların çalışmalarının atıf almasına, bilimsel dergilerin kalitesinin değerlendirilmesine ve bilimsel alanlardaki önemli güncellemelerin incelenmesine olanak sağlar.

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED): Doğa bilimleri, fiziksel ve biyolojik bilimler gibi geniş bilim alanlarını kapsayan, önemli bilimsel dergileri ve konferanslara ait indekslenmiş makaleleri içeren bir veri tabanıdır. Kullanıcılara; bilimsel çalışmaları izleme, alıntıları ve etki faktörlerini değerlendirme, bibliyometrik analizler yapma, yazarları izleme ve disiplinler arası araştırmalara erişim konularında kolaylık sağlar. Ayrıca, SCI indeksinin daha geniş alan kapsayan bir versiyonudur. Bu yüzden SCI-EXPANDED; SCI indeksine oranla daha fazla bilimsel dergi ve bilimsel konu içerir.

Social Sciences Citation Index (SSCI): Sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve siyaset bilimi gibi sosyal bilimler alanlarındaki; akademik makaleleri ve dergileri indekslemek için kullanılan önemli bir bibliyografik veri tabanıdır. SSCI; bilimsel araştırmaları ve akademik çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve kaynakları belirlemek için araştırmacılara, akademisyenlere ve kütüphanecilere yardımcı olur.

Arts & Humanities Citation Index (AHCI): Edebiyat, sanat, tarih ve felsefe gibi alanlarındaki; akademik makaleleri ve dergileri izlemek ve indekslemek için kullanılan bir bibliyografik veri tabanıdır. AHCI; araştırmacıların, ilgi duydukları konularda en güncel çalışmaları ve bilimsel yayınları takip etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, bir makale veya dergiye yapılan atıf verilerini içerdiği için bilimsel etkiyi ölçmek için kullanılabilir..

Emerging Sources Citation Index (ESCI): Yeni veya henüz bilimsel indekslere dahil edilmemiş olan dergileri izlemek için kullanılır. Bu yüzden, henüz bilim topluluğunun tam olarak kabul etmediği dergileri içerir. ESCI, yeni ve yükselen araştırma alanlarına odaklanan dergileri takip ederek bu dergilerin görünürlüğünü arttırmayı amaçlar. Bu sayede, yeni bilimsel dergiler ve konular hakkında bilgiye erişim kolaylaşır ve bu dergilerdeki araştırmaların daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşması sağlanır.

 

Web of Science indeksi popüler bir indekstir ve birçok farklı kullanıcısı vardır. En önemli özelliklerinden biri: araştırma yazılarını (ayrıntılı bilgi için tıklayınız) bulmak ve değerlendirmek için kullanılan ayrıntılı atıf verileri sağlamasıdır. Bu yüzden çok tercih edilen bir araçtır.


Web of Science indeksinin çok tercih edilen bir araç olduğunu gösteren en önemli kanıt; Web of Science indeksine ait sayısal değerlerdir. Web of Science indeksinin bazı güncel sayısal değerleri şunlardır:

· Dergi sayısı: 19.000

· Konferans bildirisi sayısı: 200.000

· Kitap ve kitap serisi sayısı: 110.000

· Veri seti sayısı: 1,5 milyar

· Atıf sayısı: 100 milyon

· Yazar profili sayısı: 100 milyon

Bu sayılar; Web of Science indeksinin de, Scopus indeksi (ayrıntılı bilgi için tıklayınız) gibi dünyanın en büyük bilimsel özet ve atıf veri tabanlarından biri olduğunun göstergesidir.


Sonuç olarak, Web of Science ve Scopus gibi veri tabanları; araştırma yazılarını bulmak ve değerlendirmek için oldukça güçlü araçlardır. Ancak kullanılacak indeksin seçimi yapılırken, araştırma konularının ve tercihlerin göz önünde bulundurulması ve doğru soruların sorulması gerektiği unutulmamalıdır. Marie Curie’nin de dediği gibi:

"Doğru karar vermek için, önce doğru soruyu sormanız gerekir."

"To make the right decision, you first need to ask the right question."


33 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page