top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıResearch Ecosystems

Uluslararası Üniversite Kütüphanecileri İş birliği Platformu IATUL

IATUL (International Association of University Libraries - Uluslararası Üniversite Kütüphaneleri Derneği); 1962 yılında kurulan uluslararası bir kütüphane derneği olup, üniversite kütüphaneleri ile ilgili profesyonellerin bir araya geldiği bir organizasyondur. Dünyadaki üniversite kütüphaneleri arasında bilgi alışverişini ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla kurulmuştur ve IATUL derneğinin şu anda 70’den fazla ülkeden üyesi bulunmaktadır.


IATUL derneği; dünya genelinde birçok üniversite kütüphanesi yöneticisi, profesyoneli ve uzmanı tarafından desteklenir ve üyelerine çeşitli imkânlar sağlar. Bu imkânlar sayesinde, üniversite kütüphanelerinin daha etkili ve verimli olmaları kolaylaşır. IATUL derneği, üniversite kütüphaneleri alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alandaki uzmanlar arasında iletişimi kolaylaştırmak için düzenli olarak konferanslar ve seminerler düzenler.


IATUL derneğinin düzenlediği bu konferanslar, her yıl düzenlemektedir. Bu konferanslarda; üniversite kütüphanecileri, kütüphanecilik uygulamaları, teknolojik gelişmeler ve eğitim gibi konularda ele alınmaktadır. IATUL derneği ayrıca, üyeleri arasında bilgi alışverişini sağlamak için bir web sitesi ve bir elektronik dergi yayınlamaktadır.


IATUL derneğinin temel hedefleri arasında; üniversite kütüphaneleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek, üniversite kütüphaneleri için en iyi uygulamaları tanıtmak ve geliştirmek, üniversite kütüphaneleri ve bilgi hizmetleri alanında uluslararası iş birliğini artırmak, üniversite kütüphaneleri alanında profesyonellerin eğitim ve gelişimini desteklemek, üniversite kütüphaneleri için mevcut ve gelecekteki zorluklarla ilgili araştırma yapmak bulunmaktadır.IATUL derneğinin, bu hedefleri gerçekleştirmek için birçok özelliği bulunmaktadır. Bu özelliklerden bazıları şunlardır:

Konferanslar ve seminerler: IATUL derneği, düzenli olarak uluslararası konferanslar ve seminerler düzenler. Bu seminerler; üyelerin en son gelişmeleri öğrenmelerine ve araştırmalarını tanıtmalarına imkân sağlar.


Üyelik: IATUL üyeliği, üniversite kütüphaneleri alanında çalışan profesyoneller için açıktır. Üyeler, organizasyonun sunduğu avantajlardan yararlanabilir.

Üyelik ücreti: IATUL üyeliği için genellikle yıllık üyelik ücreti ödenmektedir. Bu ücret, organizasyonun faaliyetlerini desteklemek ve üyelere sunduğu hizmetleri finanse etmek için kullanılır.


Üyelik avantajları: IATUL üyeleri, organizasyonun sunduğu avantajlardan yararlanabilir. Bu avantajlar; konferanslara katılım, profesyonel gelişim fırsatları, bilgi paylaşımı, ağ oluşturma ve daha fazlasını içerebilir.

Üyelik türleri: IATUL derneği, bireysel üyeliklerin yanı sıra kurumsal üyelikleri de kabul edebilir. Kurumsal üyelikler; üniversite kütüphaneleri veya ilgili kuruluşlar için sunulabilir.


IATUL özel çalışma grupları (Special Interest Groups-SIGs): IATUL SIGs; belirli konu veya ilgi alanlarına odaklanan özel çalışma gruplarıdır. IATUL üyelerinin; belirli konularda, daha fazla etkileşimde bulunmalarına ve bilgi paylaşmalarına imkân sağlar. Her bir SIG, belirli bir konu veya faaliyet alanına odaklanır ve üyeler bu özellik sayesinde; bilgi paylaşımı, iş birliği ve deneyimlerini artırabilir.

 

Bu özel çalışma alanları şunlardır:

SIG DATA (SIG for Library Services related to Research Data Management): Bu özel ilgi grubu, araştırma verileri yönetimi ile ilgili kütüphane hizmetlerine odaklanır. Araştırma verilerinin düzenlenmesi, saklanması, paylaşılması ve uzun vadeli sürdürülebilirliği gibi konulara odaklanır.


SIG IL (SIG Information Literacy): Bu özel çalışma grubu, bilgi okuryazarlığı konularına odaklanır. Bilgi okuryazarlığı, öğrencilere ve araştırmacılara bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde arama, değerlendirme ve kullanma becerilerini kazandırmayı amaçlar.


SIG MaRI (SIG for Library Services related to Metrics and Research Impact): Bu özel çalışma grubu, kütüphane hizmetlerinin araştırma metrikleri ve araştırma etkisi ile nasıl ilişkilendirilebileceği konusuna odaklanır.


SIG Space (SIG for Library Space): Bu özel çalışma grubu, kütüphane alanları ve mekân tasarımıyla ilgilenir. Üniversite kütüphanelerinin fiziksel mekanlarının en iyi hangi şekilde düzenleneceği ve kullanılabileceği konusunu ele alır.IATUL Güz Semineri bu sene, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ev sahipliğinde 4-7 Eylül 2023 tarihleri ​​arasında; İzmir Milli Kütüphanede gerçekleştirilmiştir.

Dijital çağ; kütüphanelere kendilerini insanların çok çeşitli dijital kaynaklara erişebilecekleri ve dijital teknolojileri etkili bir şekilde nasıl kullanacaklarını öğrenebilecekleri yerlere dönüştürmeleri için muazzam bir fırsat sundu. Dolayısıyla IATUL Semineri, katılımcılara kütüphanelerin önündeki fırsatları ve zorlukları tartışabilecekleri ve daha erişilebilir ve kapsayıcı hale gelerek dönüştürücü güçlerini geliştirebilecekleri bir tema olarak “Dönüştürücü Olarak Kütüphaneler" temasını ele aldı. Ayrıca Research Ecosystems şirketi olarak bu etkinliğin teknik sponsorluğunu yaptık (ayrıntılı bilgi için tıklayınız) ve seminere kurucu ortaklarımızla birlikte katılım sağladık. Neil deGrasse Tyson’ın da dediği gibi:

"Bilim insanı olmak, dünyanın nasıl işlediğini anlamaya ve bu anlayışı başkalarına aktarmaya adanmış bir yaşam tarzıdır."

"Being a scientist is a lifestyle of dedication to understanding how the world works and sharing that understanding with others."44 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page