top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıResearch Ecosystems

VERİ PLANI

Veri planı, projelerin veya organizasyonların veri yönetimi süreçlerini; düzenlemek, en iyi hale getirmek ve etkin bir şekilde kullanmak için oluşturulmuş planlardır. Bu planlar, organizasyonların veri yönetimi üzerinde daha iyi kararlar almasını ve veri ile ilgili iş süreçlerini daha etkili yönetmesini sağlar.


Veri planlaması; modern dünyanın vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Veri planlaması hemen hemen her sektörde; işletmelerin ve kuruluşların daha iyi kararlar almasına, operasyonlarını en iyi haline getirilmesine ve yeni fırsatlar keşfetmesine yardımcı olur. Sağlık sektöründe veri planlaması; hastalık ve sağlık hizmetleri ile ilgili verilerin toplanması, analizi ve yönetimini içerir. Bu veriler; hastalıkları önlemek ve tedavi etmek, sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek ve yeni ilaçlar ve tedaviler geliştirmek için kullanılabilir. Finansal sektörde veri planlaması; müşteri verilerinin yönetimi, işletme verilerinin yönetimi, risk yönetimi ve iş zekâsı için kullanılır. Bu veriler; müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına, riskleri yönetmelerine ve yeni iş fırsatları bulmalarına yardımcı olur. E-ticaret, perakende, telekomünikasyon, enerji, ulaşım, turizm, eğitim, kamu yönetimi ve daha birçok sektörde de veri planlaması kullanılmaktadır. Bu sektörlerde veri planlaması; işletmelerin daha verimli çalışmasına, rekabet avantajı elde etmesine ve müşteri deneyimini iyileştirmesine yardımcı olur.Veri planlaması; verilerin nasıl elde edileceği, nasıl toplanacağı ve kullanılacağı, verinin sürdürülebilirliği için nasıl depolanacağı ve verinin yeniden kullanımını sağlamak üzere dağıtım ve paylaşımının nasıl yapılacağının planlar. Veri planı oluşturmak için gereken aşamalar şunlardır:

Veri hedefleri ve amaçları: Bir veri planı; proje veya organizasyonun belirli hedeflerini ve amaçlarını belirler. Bu hedefler genellikle; iş süreçlerini geliştirmek, kararlar almak için daha iyi bilgi sağlamak veya performansı artırmak gibi konuları içerebilir.


Veri toplama yöntemleri: Veri planı; hangi veri türlerinin toplanacağını, nasıl toplanacağını ve kim tarafından toplanacağını belirler. Bu aşama; veri kaynaklarını, veri toplama araçlarını ve süreçleri içerir.


Veri depolama ve yönetimi: Bu aşama; Verilerin nasıl depolanacağı, güvenliği ve erişimi gibi konuları içerir. Bu aşama; verilerin nasıl sınıflandırılacağını ve düzenleneceğini de belirleyebilir.


Veri analizi ve raporlama: Bu aşama; proje veya organizasyonun, hangi analitik araçları ve teknikleri kullanacağını belirler. Ayrıca, elde edilen verilerin nasıl raporlanacağını ve paylaşılacağını da içerir.


Veri güvenliği ve gizliliği: Veri planı; verilerin güvenliği ve gizliliğini nasıl sağlayacağını belirler. Bu aşama; erişim kontrollerini, veri şifrelemesini ve diğer güvenlik önlemlerini içerebilir.


Veri sorumlulukları: Bu aşama veri ile ilgili görevleri ve sorumlulukları tanımlar. Hangi ekiplerin veya bireylerin; veri toplama, analiz etme ve raporlama konularında görev alacaklarını belirlemek için önemli bir aşamadır.


 

Veri planları oluşturmak için kullanabilecek birçok platform ve araç bulunmaktadır. Bu araçlar; veri yönetimi süreçlerini kolaylaştırarak, veri planını belirlemek ve izlemek için kullanıcı dostu arayüzler, şablonlar ve analitik özellikler sunabilir. Veri planı oluşturmak için kullanılabilecek bazı platformlar ve araçlar şunlardır:

Microsoft Excel veya Google Sheets: Basit veri planları oluşturmak için elektronik tablo uygulamaları kullanılabilir. Excel veya Google Sheets gibi araçlar; veri tablolarını düzenlemeyi, formül eklenmesini ve grafikler oluşturmayı sağlar.


Tableau: Veri görselleştirmesi ve analizi için kullanılan güçlü bir araçtır. Veri planını oluşturmak ve veri analizini yapmak için kullanılabilir.


Lucidchart: iş süreçlerini ve planlarını oluşturmak için kullanılan, bir çevrimiçi diyagram aracıdır. Veri planlarının, görsel olarak oluşturulmasını ve paylaşılmasını sağlar.


Trello: Görev ve proje yönetimi için kullanılan bir platformdur. Kullanıcılar, veri planı aşamalarını kartlar halinde düzenleyerek izleyebilir ve paylaşabilir.


Asana: Proje yönetimi ve iş birliği için kullanılan bir platformdur. Bu platform, veri planını; projeler ve görevler halinde düzenlemek ve takip etmek için kullanılabilir.


Jira: Özellikle yazılım geliştirme projeleri için popüler olan bir proje yönetim platformudur. Kullanıcılar veri planını; Jira üzerinde oluşturabilir ve proje yönetimi süreçlerini kolayca izleyebilir.


Smartsheet: Çeşitli projeler ve görevler için kullanılan bir iş takip ve iş birliği aracıdır. Veri planlarını düzenlemek ve takip etmek için kullanabilir.


Domo: İş zekâsı ve veri yönetimi için kullanılan bir platformdur. Büyük veri setlerini analiz etmek ve görselleştirmek için kullanılabilir.


Bu araçlar, farklı ihtiyaçlara ve tercihlere göre değişiklik gösterebilir. Özellikle büyük ölçekli projeler veya organizasyonlar için daha karmaşık veri planları oluşturmak gereklidir. Bunun için özel olarak tasarlanmış veri yönetimi veya iş zekâsı platformlarını kullanmak faydalı olabilir. Veri yönetimi planı ve veri planı; bir organizasyonun veri gereksinimlerini ve yönetim stratejisini tanımlayan belgelerdir. Ancak, iki belge arasında bazı önemli farklılıklar vardır.


Veri yönetimi planı, bir kuruluşun tüm veri varlıklarını kapsayan daha geniş bir belgedir. Veri yönetimi planı; veri toplama, depolama, analiz, paylaşım ve güvenliği gibi veri yaşam döngüsünün tüm yönlerini kapsar. Veri yönetimi planı; bir kuruluşun veri stratejisini, veri kalitesini ve veri güvenliğini sağlamak için gerekli olan prosedürleri tanımlar.


Veri planı ise, belirli bir proje veya programın; veri gereksinimlerini ve yönetim stratejisini tanımlayan daha dar bir belgedir. Veri planı; projenin hedeflerini, veri gereksinimlerini, veri yönetimi uygulamalarını ve veri yönetimi ekibini tanımlar. Bunun yanında veri planı; projenin başarılı olması için gerekli olan veri gereksinimlerini, veri yönetimini ve veri güvenliğini sağlamak için gerekli olan stratejileri ve planları tanımlar.


Her ne kadar benzer özelliklere sahip olsa bile, veri planı ve veri yönetim planı birbirlerinden farklı belgelerdir. İki terim arasındaki fark; kapsam ve odak noktasındadır. Veri yönetim planı, daha geniş bir organizasyonel perspektife odaklanırken, veri planı daha spesifik bir projenin veya inisiyatifin veri yönetimini amaçlar. Ancak doğru bir veri yönetimi için her ikisi de gereklidir. John C. Maxwell’in de dediği gibi:

"Kapsamınızı bilin, odak noktanızı koruyun; çünkü başkalarının istekleri sizi yönetmeye başladığında, kaybolmuşsunuz demektir." 

“Know your limits, protect your focus; because when other people's desires start to drive you, you're lost.”


31 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page