top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıResearch Ecosystems

Araştırma Çıktıları için Altmetric

Altmetric platformu; bir araştırmanın çevrimiçi etkileşimini ölçen, bir metrik ve veri sağlayıcısıdır. Altmetric platformu bilimsel çalışmaların; sosyal medya platformları, haber siteleri, bloglar ve diğer çevrimiçi kaynaklar aracılığıyla ne kadar görünür olduğunu değerlendirir. Bu platform, geleneksel atıf sayılarına alternatif olarak; bir araştırmanın toplumda ne kadar etkili olduğunu göstermeye yardımcı olur.


Altmetric verileri; araştırmacıların çalışmalarının çevrimiçi platformlarda ne kadar konuşulduğunu, paylaşıldığını, atıfta bulunulduğunu ve beğenildiğini gösteren renkli bir halka grafiği ve sayısal bir puan şeklinde gösterilmektedir. Altmetric puanı; bir çalışmanın çevrimiçi etkileşimini ölçen bir ölçüdür ve genellikle bir makalenin altında veya bir akademik yayının çevrimiçi sayfasında bulunabilir.


Araştırma çıktılarının Altmetric platformundaki skorunu öğrenmek için; yayınlandıkları derginin veya platformun çevrimiçi sayfasına gidip, Altmetric platformundaki araştırma çıktısının puanı incelenebilir. Ayrıca Altmetric Explorer gibi çevrimiçi araçlar üzerinden, belirli bir makale veya araştırmanın Altmetric platformundaki verilerini de detaylı olarak incelemek mümkündür.Altmetric platformu; akademik ve bilimsel çalışmaların çevrimiçi etkileşimini ölçerek, bu çalışmaların geniş bir topluluk içindeki etkisini değerlendirmek için önemlidir. Altmetric platformundaki verilerin diğer önemli etkileri şunlardır: 

Toplumsal etki: Altmetric platformu, bir çalışmanın çevrimiçi platformlardaki paylaşım ve konuşma sayısını ölçer. Bu ölçü; bir çalışmanın geniş bir topluluk içinde ne kadar konuşulduğunu ve paylaşıldığını gösterir. Bu etkileşimler, araştırmanın toplumdaki etkisini anlamak için kullanılır. 


Farklı bir bakış açısı: Bir araştırmanın etkisi; atıf sayıları üzerinden değerlendirilebilir. Ancak Altmetric platformu; sadece akademik çevrelerde değil, aynı zamanda sosyal medyada ve diğer çevrimiçi platformlarda da araştırmanın nasıl karşılandığını ölçer. Bu sayede, farklı bir ölçüm bakış açısı oluşturur.


Araştırma pazarlaması: Altmetric skorları; bir çalışmanın veya araştırmacının geniş bir kitleye ulaşma potansiyelini yansıtarak, araştırma pazarlaması için kullanılabilir. 


Finansal destek ve kariyer gelişimi: Altmetric skorları; bir araştırma çıktısının genel etkisini değerlendirmek için finansal destek sağlayan kurumlar ve potansiyel işverenler için bir ölçüt olabilir. Bu sayede, araştırmacının kariyer gelişimine ve yeni finansal desteklere ulaşmasına yardımcı olabilir.


Halka açıklık ve iletişim: Altmetric platformu; araştırmacıların araştırmalarını, daha geniş bir kitleyle paylaşmak için kullanılan bir araç olabilir. Çevrimiçi etkileşimler, bilimle ilgili konuların geniş bir topluluk içinde daha iyi anlaşılmasına ve benimsenmesine katkıda bulunur.


Medya izleme ve analiz: Altmetric platformu, bir çalışmanın medya tarafından nasıl ele alındığını ölçer. Bu sayede araştırmaların; basın ve medya tarafından da rahatlıkla izlemesini sağlar. 

 

Altmetric platformu, bilimsel araştırmanın sadece akademik dünyada değil, aynı zamanda toplumun genelinde nasıl algılandığını ölçmek ve değerlendirmek için güçlü bir araçtır. Bu yüzden Altmetric platformu, bir araştırmanın çevrimiçi etkileşimini ölçmek için farklı çevrimiçi kaynaklardan gelen verileri kullanır. Bu verilerin işlenme aşamaları şunlardır: 

Veri toplama: Altmetric platformu; çeşitli çevrimiçi kaynaklardan veri toplar. Bu kaynaklar arasında; sosyal medya platformları (örneğin, Twitter, Facebook, Reddit), haber siteleri, bloglar, referans yönetimi araçları, çevrimiçi forumlar ve diğer çevrimiçi platformlar bulunmaktadır.


Veri izleme ve toplama: Altmetric platformu; belirli bir akademik çıktının (makale, kitap, tez vb.) çevrimiçi platformlardaki etkileşimlerini sürekli olarak izler. Bu etkileşimler; belirli bir makaleye yapılan atıflar, sosyal medya paylaşımları, haber makaleleri, blog yazıları ve daha fazlasını içerir.


Veri analizi: Toplanan veriler Altmetric platformu tarafından analiz edilir. Analiz; çeşitli çevrimiçi etkileşim türlerine göre ağırlıklı bir puanlama sistemini içerir. Örneğin, bir tweet veya bir haber makalesi atıfı, bir blog yazısından daha fazla puan alabilir.


Altmetric puanı ve halka grafiği: Analiz sonuçlarına dayalı olarak, bir araştırmanın veya çıktının etkileşim düzeyini gösteren bir Altmetric puanı oluşur. Bu puan, çevrimiçi etkileşim düzeyini gösterir. Ayrıca Altmetric puanı; renkli bir halka grafiği ile birlikte sunulur. Halka grafiği, farklı etkileşim türlerini temsil eden renkli segmentler içerir.


Detaylı bilgiler: Altmetric platformu; kullanıcılara çıktıların hangi çevrimiçi platformlarda, ne tür etkileşimlere sahip olduğu hakkında daha ayrıntılı bilgiler verir. Bu durum, ilgili makalenin çevrimiçi ne kadar tartışıldığını ve dikkat çektiğini anlamak için kullanıcılara daha fazla içgörü sağlar.


Sonuç olarak Altmetric, akademik çıktıların toplum içindeki çevrimiçi etkileşimini ölçen bir araçtır ve bu etkileşimi değerlendirmek için çeşitli çevrimiçi kaynaklardan gelen verileri kullanır. Bu veriler Altmetric puanının hesaplanmasında ağırlıklı bir şekilde kullanılır. Her bir etkileşim türü, belirli bir puan değeri taşır ve bu puanlar toplanarak genel bir Altmetric puanı oluşturulur. Farklı etkileşim türleri arasında önceliklendirme yapılır ve çeşitli kaynaklardan gelen verilerin analizi sonucunda bir araştırmanın çevrimiçi etkileşim düzeyi belirlenir.


Altmetric platformunun sınırlamalarını anlamak da önemlidir. Altmetric, sadece çevrimiçi platformlardaki etkileşimleri ölçer ve geleneksel atıf sayılarına kıyasla daha subjektif olabilir. Ayrıca, bir çalışmanın niteliğini değerlendirmek için tek başına yeterli bir ölçüt değildir. Bu yüzden GCRIS akademik veri tabanı; bir araştırma çıktısının detay profilinde Altmetric halka grafiğinin yanında Scopus, Web of Science, Google Scholar ve daha bir çok değeri birlikte vererek araştırma çıktısının doğru değerlendirilmesinde önemli katkılarda bulunmuş ve bu sayede araştırma çıktısının görünürlüğüne dair her bir detayın verilmesini sağlamıştır.

49 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page